Pedokinetika (V ŽIVO)

  • Cena: 15 €
  • Cena paketa (5 obiskov): 40 €
  • Število mest: 6
  • Termin (od 3. mesecev do odriva od podlage): vsak ponedeljek od 9.30 do 10.15 ure
  • Termin (od odriva do premikanja v prostoru): vsak ponedeljek od 10.30 do 11.15 ure
  • Termin (od premikanja v prostoru do hoje): vsak ponedeljek od 11.30 do 12.15 ure
  • Učno - razvojni proces vodi: Andreja Semolič
  • Prijave: dusi.kumer@malaulica.si

Na učnih urah razvojnega koncepta pedokinetika® preko gibanja in dotika povezujemo zakone težnosti, biomehanike, anatomskega, fiziološkega in psihološkega razvoja človeka. Z dojenčkom iščemo stik preko dotika in se učimo kje nuditi dojenčku oporo in kako jo spreminjati, da dosežemo optimalen nevrološki razvoj.

Gibalne urice so namenjene dojenčkom od 3. meseca dalje vse tja do hoje. Na uro so poleg mamice z dojenčkom vabljeni tudi očetje ter dedki in babice, ki se se zavedajo pomena pravilnega gibanja in ravnanja z dojenčkom. S pedokinetiko ozavestite svojo funkcionalnost in spoznate, da je vse kar naredite dobro, ko veste, kaj delate in kako to delate.  

Učno - razvojni proces vodi razvojna utemeljiteljica pedokinetike® Andreja Semolič.