Pedokinetika

  • Cena: 15 €
  • Cena paketa (5 obiskov): 40 €
  • Število mest: 6
  • Termin (od 3. mesecev do odriva od podlage): vsak ponedeljek od 9.30 do 10.15 ure
  • Termin (od odriva do premikanja v prostoru): vsak ponedeljek od 10.30 do 11.15 ure
  • Termin (od premikanja v prostoru do hoje): vsak ponedeljek od 11.30 do 12.15 ure
  • Vaditeljica: Andreja Semolič
  • Prijave: dusi.kumer@malaulica.si

Na lekcijah razvojno gibalnih uric preko gibanja in dotika povezujemo zakone težnosti, biomehanike, anatomskega, fiziološkega in psihološkega razvoja človeka. Z dojenčkom iščemo stik preko dotika in tako nudimo dojenčku optimalen nevrološki razvoj. S pedokinetiko ozavestite svojo funkcionalnost in spoznate, da je vse, kar naredite, dobro – če veste, kaj delate in kako to delate.  Programe vodi avtorizirana vaditeljica Pedokinetike. 

Gibalne urice so namenjene dojenčkom od 3. meseca dalje vse tja do hoje. Na uro so poleg mamice z dojenčkom vabljeni tudi očetje ter dedki in babice, ki se se zavedajo pomena pravilnega gibanja in ravnanja z dojenčkom.