Gozdne zamislice

Danes, 22. aprila 2022, na Svetovni dan Zemlje, z veseljem oznanjamo izdajo Gozdnih zamislic, ki dopolnjujejo zbirko spletnih knjižic z idejami za ustvarjanje z otroki.

Gozdne zamislice smo oblikovali v želji, da otroke in starše navdušimo in spodbudimo k zabavnemu in zanimivemu preživljanju prostega časa v naravi, saj gozd otrokom ponuja številne možnosti za sprostitev in igro. Med idejami, ki smo jih na gozdnih sprehodih in v počitniškem varstvu preizkusili sami, smo izbrali takšne, ki so otroke najbolj pritegnile in jih spodbudile k pozornejšemu opazovanju narave. Otroci pri tem usvajajo nova znanja o živalih, rastlinah in biotski raznovrstnosti gozdov, krepijo zavedanje o pomenu naravnega okolja ter prek igre na prostem utrjujejo motorične spretnosti in učne sposobnosti, kot sta koncentracija in osredotočenost.

Priprava otrokom prijaznih vsebin, v okviru katerih odpiramo teme, s katerimi spodbujamo pridobivanje izkušenj na prostem in razvijanje pozitivnega odnosa do okolja in gozdov, je še posebej pomembna v današnjih časih, ko se otroci še več kot običajno zadržujejo v notranjih prostorih, pogosto pred zasloni telefona in računalnika, kar vpliva na njihov telesni in duševni razvoj. Gibanje v naravi blaži številne težave v duševnem zdravju (pomanjkanje koncentracije, hiperaktivnost, anksioznost, depresija), ki smo jim priča v zadnjem desetletju.

Gozdne zamislice so družinam na voljo v Družinskem centru Mala ulica.