Gozdni skrbniki

Vodeni gozdni sprehodi po gozdnih poteh so se izkazali za odlično dopolnitev vrtčevskemu in šolskemu kurikulumu, saj smo do sedaj izvedli že več kot 90 gozdnih sprehodov za vrtčevske skupine in za šolarje. Sprehodov po gozdnih poteh  se je skupaj udeležilo več kot 1500 otrok s spremljevalci.

Prav zato smo vodene gozdne sprehode v letu 2023 nadgradili in vzgojno-izobraževalne zavode povabili k uresničevanju ideje, da tudi sami prevzamejo skrbništvo nad postavljanjem gozdnih poti. Tako že najmlajše s participativnim in igrivim pristopom spodbujamo k igri in učenju v gozdu.

Vlogo našega prvega Gozdnega skrbnika je v začetku novembra 2023 prevzela Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, kjer učencem 1. razredov enkrat na teden po principu gozdne pedagogike omogočijo gozdni dan. V svojo Gozdno šolo, ki poteka v bližnjem gozdu na Šentviškem hribu, so vključili tudi skrbništvo nad gozdnimi potmi. V skrb smo jim predali nepobarvane mušnice, skrinjo, prazne kartončke za zapisovanje izzivov, štampiljke in gozdne dnevnike! 

Z novo aktivnostjo tako le še utrjujemo izvajanje načel gozdne pedagogike in krepimo naša sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, ki s svojo aktivno participacijo prav tako pomembno prispevajo k dvigu ozaveščenosti o pomembnosti okoljske vzgoje za trajnostni razvoj.