Svetovni zajtrki

Ker se v Mali ulici zelo dobro zavedamo principa otrokovega učenja s posnemanjem, vidimo v večkulturnosti naših obiskovalcev prednost in privilegij, da naše male in velike obiskovalce učimo strpnosti, jim širimo obzorja ter spodbujamo solidarnost in prijateljstvo.

S kulinaričnimi druženji, imenovanimi Svetovni zajtrki, v snovanje in izvedbo programa aktivno vključujemo naše redne obiskovalce, ki prihajajo iz celega sveta. Ob rednih snidenjih in pogovorih ugotavljamo, da navkljub najbolj očitnim kulturnim razlikam, vse družine povezuje skrb za varnost, zdrav razvoj in vsesplošno dobrobit svojih otrok. Od tu in ob spremljanju resnih družbenih migracijskih tem svetovnih razsežnosti se je porodila ideja o kulinaričnih druženjih v Mali ulici, v okviru katerih ne spoznavamo le slastnih tipičnih jedi posamezne države, temveč tudi kulturo in način življenja naših rednih obiskovalcev.