Zamislice

Izsledki številnih raziskav s področja nevroznanosti, razvojne psihologije, pedagogike in drugih disciplin dokazujejo, da pri otrocih izkustva do tretjega leta izjemno močno vplivajo na uresničevanje njihovega socialnega, telesnega in umskega potenciala. Starši ste otrokovi prvi in najpomembnejši učitelji in vzgojitelji, zato imate v otrokovem prvem letu izjemno pomembno nalogo - otrokova prihodnost je takorekoč v vaših rokah. 

V tem obdobju, ko se ustvarjajo temelji za učenje v prihodnosti, je za otrokov razvoj najpomembnejša pozornost staršev in vaše skupne aktivnosti - otrok ne potrebuje učnih ur, ampak vaš čas, v katerem se tke dragocena navezanost med vama.  In ker je prvo leto z dojenčkom naporno, ker nimate časa za debele knjige in predavanja, ker ste zasuti z različnimi nasveti (včasih celo nasprotujočimi), ker ste utrujeni in nimate idej, vam ponujamo Zamislice - droben, a pomemben pripomoček, ki na 30 priročnih karticah ponuja ideje (zamislice) za preproste aktivnosti z dojenčki kjerkoli in kadarkoli. Z Zamislicami se boste zabavali in hkrati pomembno spodbudili celostni razvoj otroka. Poleg opisa konkretne dejavnosti ponujamo tudi kratko razlago, zakaj je posamezna dejavnost pomembna oz. kaj/ katero področje pri otroku razvija. S tem želimo vas, starše, opogumiti in vas spodbuditi k aktivnostim z otroki. Želimo ozavestiti pomembnost še tako “nepomembnih” dejanj, kot je petje, ples ali štetje prstkov … vse to ni le igra, ampak dejavnost, ki intenzivno spodbuja razvoj otroških možganov. In oblikuje njihovo prihodnost. 

Gradivo smo pripravili v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom in Komisijo za razvojne ambulante Zdravstvenega doma Ljubljana ter finančno podporo Mestne občine Ljubljana.

Zamislice boste starši novorojenčkov prejeli ob prvem obisku pediatra v Ljubljani, lahko pa jih dobite tudi v Družinskem centru Mala ulica ali naročite preko spletne strani tukaj: https://www.malaulica.si/sl/trgovina/zamislice.

Spoštovani uporabniki in uporabnice Zamislic, iskreno upamo, da vam bodo Zamislice v pomoč in veselje. Da bi s projektom lahko nadaljevali in ga ustrezno nadgradili, bi radi o Zamislicah slišali tudi vaše mnenje. Prosimo vas, da izpolnite evalvacijski vprašalnik, ki se nahaja tukaj: https://www.malaulica.si/sl/zamislice/.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!