Dino šola

Dino šola po mednarodno priznanem programu Neverjetna leta.

V okviru vsebin, ki jih financira MDDSZ, želimo v Dino šolo vključiti 6 otrok (družin) v letu 2021 in po 12 otrok (družin) na leto v obdobju 2022 - 2025 in z vključitvijo omogočiti:

  • psihosocialno pomoč otrokom in staršem ter izboljšanje komunikacije in odnosov v družini
  • razvijanje socialnih veščin in čustvene kontrole pri otrocih
  • izboljšanje pripravljenosti otrok na učenje in reševanje problemskih situacij

Program kot izredno učinkovit prepoznavajo tako starši kot strokovni delavci, učitelji in vzgojitelji otrok, ki so v program vključeni.

Dino šola je namenjena otrokom od 4. do 8. leta. Prednost imajo otroci z že izraženimi vedenjskimi, učnimi ali drugimi težavami in otroci iz družin z več otroki. Zaželeno je, da so starši že zaključili trening starševstva pri eni od izvajalskih organizacij oz. so vključeni v času prijave v eno od skupin treningov starševstva.

Prijave so možne na katja.poznic@malaulica.si.