Pravljica

 • Cena: vključeno v ceno vstopnice

V zgodnjem otroštvu predstavljajo pravljice eno izmed pomembnejših razvojnih spodbud, saj vplivajo na otrokov osebnostni, moralni, kognitivni in socialno-čustveni razvoj. Pravljice s spodbujanjem domišljije, ustvarjalnosti in radovednosti vplivajo na razvoj osebnosti in polagajo temelje iskanju kreativnih rešitev ter razvoju samostojnega in kritičnega mišljenja. S svojimi vsebinami, ki nas učijo o življenju in s predajanjem sporočil o načinih spopadanja s problemi (osamljenost, izoliranost, strah) pomagajo otrokom premagovati stiske, zato igrajo pomembno vlogo pri spoznavanju zunanjega sveta in razumevanju notranjega doživljanja.

Različne študije kažejo, da lahko s kulturno-umetnostno vzgojo prav tako pomembno prispevamo k spodbujanju celostnega razvoja otrok. Ena izmed kompetenc, ki se pri otrocih začne razvijati že v predšolskem obdobju, je prav ustvarjalnost. S pravljicami, ki predstavljajo vir ustvarjalnosti in ustvarjalnicami, ki izhajajo iz pravljic, v Mali ulici poletimo na krilih domišljije vsak teden od ponedeljka do petka.

Ustvarjalnice potekajo na zunanjem igrišču Male ulice. V primeru slabega vremena v igralnici.

Vsi termini

 • 22. julij ponedeljek 17:00
 • 23. julij torek 17:00
 • 24. julij sreda 17:00
 • 25. julij četrtek 17:00
 • 26. julij petek 17:00
 • 29. julij ponedeljek 17:00
 • 30. julij torek 17:00
 • 31. julij sreda 17:00
 • 01. avgust četrtek 17:00
 • 02. avgust petek 17:00
 • 05. avgust ponedeljek 17:00
 • 06. avgust torek 17:00
 • 07. avgust sreda 17:00
 • 08. avgust četrtek 17:00
 • 09. avgust petek 17:00
 • 12. avgust ponedeljek 17:00
 • 13. avgust torek 17:00
 • 14. avgust sreda 17:00
 • 19. avgust ponedeljek 17:00
 • 20. avgust torek 17:00
 • 21. avgust sreda 17:00
 • 22. avgust četrtek 17:00
 • 23. avgust petek 17:00
 • 26. avgust ponedeljek 17:00
 • 27. avgust torek 17:00
 • 28. avgust sreda 17:00
 • 29. avgust četrtek 17:00
 • 30. avgust petek 17:00