Pravljica

  • Cena: vključeno v ceno vstopnice

V zgodnjem otroštvu predstavljajo pravljice eno izmed pomembnejših razvojnih spodbud, saj vplivajo na otrokov osebnostni, moralni, kognitivni in socialno-čustveni razvoj. Pravljice s spodbujanjem domišljije, ustvarjalnosti in radovednosti vplivajo na razvoj osebnosti in polagajo temelje iskanju kreativnih rešitev ter razvoju samostojnega in kritičnega mišljenja. S svojimi vsebinami, ki nas učijo o življenju in s predajanjem sporočil o načinih spopadanja s problemi (osamljenost, izoliranost, strah) pomagajo otrokom premagovati stiske, zato igrajo pomembno vlogo pri spoznavanju zunanjega sveta in razumevanju notranjega doživljanja.

Različne študije kažejo, da lahko s kulturno-umetnostno vzgojo prav tako pomembno prispevamo k spodbujanju celostnega razvoja otrok. Ena izmed kompetenc, ki se pri otrocih začne razvijati že v predšolskem obdobju, je prav ustvarjalnost. S pravljicami, ki predstavljajo vir ustvarjalnosti in ustvarjalnicami, ki izhajajo iz pravljic, v Mali ulici poletimo na krilih domišljije vsak teden od ponedeljka do petka.

Ustvarjalnice potekajo na zunanjem igrišču Male ulice. V primeru slabega vremena v igralnici.

Vsi termini

  • 23. maj četrtek 16:30
  • 24. maj petek 16:30