Program Neverjetna leta za starše (predšolskih) otrok, starih 3-8 let

  • Prijave: neverjetnaleta@malaulica.si

Treningi starševstva Neverjetna leta so namenjeni staršem otrok od 3. do 8. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok. Treningi na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok. Treningi starševstva potekajo v skupini 10-12 staršev enkrat tedensko po dve uri. V posameznem sklopu je 16 srečanj, ki so za starše brezplačni. 

Posamezne skupine treningov starševstva vodita po dve samostojni strokovni sodelavki, ki sta usposobljeni za izvajanje treningov starševstva po programu Neverjetna leta. Starši imajo v skupini imajo priložnost, da v prijetnem, sodelovalnem vzdušju razvijajo nove strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok. Delo v skupini vključuje postavljanje individualnih ciljev, igre vlog, samorefleksijo, povratne informacije s strani moderatorjev in domače aktivnosti. Moderatorja predvajata učne posnetke, ki spodbujajo razpravo v skupini, izmenjavo idej in reševanje problemov. Starši na vsakem srečanju dobijo povzetek obravnavane teme, navodila za aktivnosti, ki jih vadijo doma z otrokom, in kratke zapiske z najpomembnejšimi točkami.

Več informacij o programu Neverjetna leta si lahko preberete na Neverjetna leta - Duševno zdravje za vsakega otroka. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest, v primeru več prijav dajemo prednost staršem, ki imajo več otrok v ustrezni starosti, staršem, ki se treninga želijo udeležiti skupaj oz. samohranilcem.

PRIJAVITE SE V PROGRAM ZA STARŠE (PREDŠOLSKIH) OTROK, STARIH 3-8 LET


Leta 2017 je program Neverjetna leta Ministrstvo za zdravje RS uvrstilo med programe krepitve duševnega zdravja, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira. JZ Mala ulica je kot nosilec projekta NEVERJETNA LETA – TRENINGI STARŠEVSTVA s 7 projektnimi partnerji iz cele Slovenije uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 – »Skupaj za družbo zdravja«.