Moj neverjetni dojenček

 • Trajanje: 12 srečanj
 • Pričetek: MAREC 2024
 • Prijave: katja.poznic@malaulica.si

Moj neverjetni dojenček je program, ki temelji na znanstvenih raziskavah s področja zgodnjega psihofizičnega razvoja otroka in je oblikovan tako, da spodbuja krepitev čustvenih, socialnih, gibalnih in intelektualnih veščin dojenčka. Gre za strukturiran program, ki traja 12 tednov in je namenjen staršem dojenčkov, ki so na začetku stari največ 4 mesece.

Na srečanjih se bomo urili v prepoznavanju dojenčkovih potreb in spoznavali načine, kako dojenčku z igro omogočiti čustveni, socialni, jezikovni, gibalni in intelektualni razvoj. Učili se bomo, kako dojenčku pomagati, da se bo počutil varno in ljubljeno. Izhodišča za pogovore bomo črpali iz ogleda kratkih videoposnetkov, ki prikazujejo realne situacije staršev dojenčkov. Vse veščine bodo starši na uri preizkusili in se v njih urili v družbi drugih staršev. Na srečanjih bomo peli, izvajali 'bibarije', preizkušali določene vaje za razvoj grobe motorike in finomotoričnih spretnosti ter se z dojenčki igrali. Vsak teden dobijo starši za domače delo tudi tedenske aktivnosti, ki jih lahko preizkusijo in se urijo v njih med posameznimi srečanji.

Število udeležencev je omejeno, zato so prijave obvezne na katja.poznic@malaulica.si oz. info@malaulica.si. Posamezno srečanje traja 2 uri.

Z novo skupino ponovno pričnemo 13. 3. 2024!

Čeprav je program Moj neverjetni dojenček visoko strukturiran, temelji na kolaborativnem pristopu. To pomeni, da starše opolnomoči pri odkrivanju njihovega lastnega znanja o tem, kako z dojenčkom ravnati. 

Program Moj neverjetni dojenček podpira starše pri razvijanju sledečih veščin:

 • Krepitev pozitivnega odnosa z dojenčkom.
 • Igra z dojenčkom, ki krepi govorni, telesni in intelektualni razvoj.
 • Uspešne metode pomiritve dojenčka.
 • »Branje« dojenčkovih misli in prepoznavanje dojenčkovih potreb.
 • Uvajanje čvrste hrane in otrokov odnos do hrane.
 • Uspavanje dojenčka.
 • Spoznavanje dojenčkovega temperamenta in osebnosti.
 • Krepitev socialne mreže za starše.
 • Krepitev starševske umirjenosti v stresnih situacijah ob otroku.