Plesno-gibalni izzivi

Plesno-gibalni izzivi so zasnovani po metodi ustvarjalnega giba, ki združuje dve področji – umetnost ter gibanje. Zajemajo različne ritmične igre, igre ponazoritve, gibalno dramatizacijo, sprostitveno dejavnost itd. Izzivi so namenjeni sproščenemu in zabavnemu druženju, ob katerem bo otrok preizkušal različne gibe in s tem spoznaval svoje telesne ter gibalne zmožnosti, iskal ustvarjalne gibalne rešitve na podane naloge, krepil samozaupanje. Za kreiranje sproščenega vzdušja je pomemno védenje, da v ospredju ni ne tehnika, ne slog določene plesne zvrsti, ampak izraznost giba. Naj bo gib čim bolj raznolik: sunkovit, nežen, oster, izveden leže, čepe, hitro, počasi …