Likovne ustvarjalnice

Knjižica vključuje nekaj idej za likovno ustvarjanje, ki ne vodijo do lepih in dekorativnih izdelkov, temveč spodbujajo uporabo, preizkušanje, igro z različnimi materiali, orodji in pripomočki na različnih likovnih področjih. V predšolskem obdobju je namreč ključnega pomena prav ustvarjalni proces, starši pa naj pri tem poleg skrbi za material in pripomočke, predvsem opazujejo in poslušajo otrokovo razlago. Otrokovim sposobnostim poustvarjanja idej, ki se porodijo na krilih domišljije, se lahko odrasli le čudimo, saj marsikdaj presežejo naše sposobnosti kreativnega mišljenja.

Zato ne dorisujmo otrokovih risb, ne strižimo oblik v bolj geometrično pravilne, ne pripravljajmo pol izdelkov, na katere le dolepijo nekaj elementov …, ampak nalepimo list pod mizo, na steno, zamenjajmo list za folijo ali vrečko, z njimi rišimo črte in pike ter jim sproti dodajajmo pomen, opazujmo tiho in potrpežljivo ter zaščitimo prostor, da ob packariji ne prekinemo najpomembnejšega: užitka ob ustvarjalni igri!