Koledar malih zmag

  • Cena KOMPLETA (Koledar malih zmag, 6 štampiljk in blazinica) 29 €
  • Cena Koledarja malih zmag 19 €
AddToCartFormLegend.LEGEND_TITLE

Predstavljamo vam KOLEDAR MALIH ZMAG (KMZ) – učinkovit pripomoček za spodbujanje samostojnosti in podporo zdravemu razvoju otroka na različnih področjih.

S KMZ želimo usmeriti pozornost staršev na želena vedenja in jim ponudit oporo pri opredeljevanju ter spremljanju teh. KMZ poudarja pomen majhnih nagrad, pohval, objemov, nasmehov in drugih toplih oblik podpore. Izpostavlja tudi majhna, a pomembna dejanja, kot so zaznavanje telesnih potreb, redno opravljanje domače naloge in pozdrav mimoidočih, kjer je za dosego samostojnosti ključna starševska podpora in odzivnost.

Uporaba KMZ od staršev zahteva premislek, katera vedenja želijo pri otroku okrepiti in na katerih področjih potrebuje več podpore. Spodbuja jih k pogovoru z otrokom in skupnemu določanju ciljev, sprotnemu spremljanju napredka ter prilagajanju ciljev. Skupno načrtovanje in spremljanje vedenj ponuja priložnosti za samospoznavanje, učenje samostojnega odločanja ter pogovore o čustvih in občutkih, ki spremljajo proces učenja, uspeha in neuspeha.

Naj se mali koraki spremenijo v velike zmage!

Uživajte v Koledarju Malih zmag in vsakodnevnih dosežkih!

Koledar malih zmag (velikost 310 x 230 mm) skupaj s šestimi ličnimi štampiljkami in blazinico stane 29 € in je oblikovan tako, da ga lahko pričnete uporabljati takoj, ne glede na letnico ali mesec. 


Pri snovanju Koledarja Malih zmag smo se zgledovali po smernicah programa Neverjetna leta.

Program Neverjetna leta je namenjeni krepitvi čustvenega, socialnega in kognitivnega razvoja otrok ter preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav. Starši v programu razvijajo veščine kot uporabna orodja, urijo se v opazovanju otroka in njegovih čustvenih stanj, se učijo razumeti otrokova vedenja in prepoznavati, kako se v posameznih situacijah v življenju učinkovito odzvati. S spremembami v svojih pristopih starši spreminjajo ravnanja otrok, ki s tem napredujejo v čustvenem dozorevanju, razvijajo socialno želena vedenja in krepijo pozitivno samopodobo. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok, s čimer se spodbuja in omogoča bolj varno in zdravo odraščanje otrok.

Neverjetna leta je program z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih, pri krepitvi veščin starševstva in vzgojnih veščin učiteljev, otrokove socialne in čustvene kompetentnosti, uravnavanju čustev, pripravljenosti na šolo in zmanjševanju vedenjske problematike. Dokazano je, da programi izboljšujejo vedenje in počutje tudi do 80 % otrok, katerih starši in učitelji so vključeni v program. Za več informacij in prijavo na program Neverjetna leta obiščite spletno stran neverjetna-leta.si.