PROBLEMKANJE

  • Cena: aktivni udeleženci, ki postavijo svoje vprašanje, plačajo 15 €, poslušalci 6 €
  • Termin: v sredo od 19. do 21. ure
  • Dodatne informacije: info@malaulica.si

Enkrat na mesec Ivana Gradišnik vodi starševski večer, ki je namenjen iskanju odgovorov na vaša konkretna vprašanja, dileme, zagate in probleme udeležencev.

Najmanj dan pred srečanjem nam pošljite svoje vprašanje na info@malaulica.si, če želite konkretno obravnavo vašega primera. Sprejeli bomo vprašanja največ 5 staršev, ki boste lahko na srečanju aktivno sodelovali s podvprašanji, dilemami ...

Na srečanje vabimo tudi druge starše, ki lahko pridete in poslušate dialog med voditeljico in aktivnimi udeleženci, ne morete pa med delavnico postavljati svojih vprašanj in izpostavljati svojih primerov. Ker so izzivi staršev univerzalni, smo prepričani, da boste slišali veliko vprašanj in odgovorov, ki bodo naslovili tudi vaše izzive.