Pravljična urica

  • Cena: vključeno v ceno vstopnice

Branje knjig in pripovedovanje pravljic spodbuja otrokov jezikovni razvoj in krepi njegove miselne sposobnosti. Od tega, kakšno bo njegovo prvo srečanje s knjigo in v kakšni meri bo knjiga prisotna v njegovem najzgodnejšem obdobju, bo odvisen otrokov odnos do branja pozneje - ko bo učenec, študent in odrasel človek. Z branjem ali pripovedovanjem spodbujamo razvoj govora, spomina, razumevanja in sklepanja. Naše usposobljene pripovedovalke izbiro in število pravljic sproti prilagajajo številu in starosti udeleženih otrok, vedno pa prisluhnejo tudi otroškim željam po določeni pravljici ali po "še!".