Malo mesto - o prostoru skozi otroške oči

Na otroških delavnicah  bomo spoznavali plasti mesta skozi različna merila in se spraševali, kako je mesto sestavljeno in zakaj je tako. Izhajali bomo iz malega v večje merilo in tako bomo sprva spoznavali vrt, nato otroško igrišče, park in nazadnje samo morfologijo mesta z vsemi pripadajočimi entitetami. Poudarek bo na izdelovanju maket, ki bodo ponazarjale dele mesta, katerim bo delavnica namenjena.