Malo mesto - o prostoru skozi otroške oči

Na otroških delavnicah  bomo spoznavali plasti mesta skozi različna merila in se spraševali, kako je mesto sestavljeno in zakaj je tako. Izhajali bomo iz malega v večje merilo in tako bomo sprva spoznavali vrt, nato otroško igrišče, park in nazadnje samo morfologijo mesta z vsemi pripadajočimi entitetami. Poudarek bo na izdelovanju maket, ki bodo ponazarjale dele mesta, katerim bo delavnica namenjena.

Vsi termini

  • 21. maj sobota 11:00

    Plastnica na plastnico - HRIB

    Na delavnici bomo spoznavali hribovite krajine, ki jih bomo oblikovali po svojih željah. Sprva bomo spoznali, kaj sploh so to plastnice in kako si z njihovo pomočjo predstavljamo višino ter oblikovanost zemeljskega površja. Nato bomo iz različnih plastnic začeli oblikovati makete hribovite krajine, ki bodo segale v nebo. Z barvo bodo nato te krajine dobile gozdove, reke in polja ter vse ostale krajinske prvine, ki se bodo zbudile v naši domišljiji.