GIBALNICA

  • Termin: vsak ponedeljek ob 17. uri
  • Cena: vključeno v ceno vstopnice

Človek je že od nekdaj komuniciral skozi gib. Otrokov prvi stik s svetom je telo, zato mu je potrebno v okviru celostnega razvoja nuditi čim več možnosti za gibanje in raziskovanje sveta prek usvajanja izkušenj. Otrok se prek gibanja skozi igro uči, izraža čustva, razvija fizične sposobnosti in zmogljivosti, ustvarjalnost, empatijo in navezuje stike z drugimi ljudmi.

Gibanje otrokom predstavlja priljubljeno obliko zabave in razvedrila, v časih, ko otroci svoj prosti čas vse bolj preživljajo sede, pa je toliko bolj pomembno, da z igrivim gibanjem že v zgodnjem otroštvu spodbujamo razvoj splošne motorike, koordinacijo gibov, orientacijo v prostoru in času, ravnotežje in gibljivost.

Ne pozabimo, da je gibanje lahko čarobno. Odpravili se bomo na pustolovščino po igralnici ali našem vrtu, kjer se bomo ob glasbi prelevili v različne živali in utrjevali naravne oblike gibanja - skakljali bomo, se vrteli, hopsali in še in še.