Delavnica prve pomoči za dojenčke in otroke

  • Cena: 25 €
  • Prijave: ines.zagoranski@malaulica.si
  • Trajanje: 2 uri

Pomagati otroku, ko gre zares! Nihče noče niti pomisliti, da se otrok lahko znajde v življenjski nevarnosti. Da bomo vedno 2 koraka pred nesrečo, ki nikoli ne počiva, bomo naše znanje in veščine nudenja prve pomoči tokrat ponovili in jih utrdili.

Tečaj obsega 2 pedagoški uri;

Teoretični del:
- bolezenska stanja: vročinski krči, epileptični napad, alergijske reakcije - anafilaksija, zastrupitve,
- poškodbe: osnovni pristop do poškodovanega ABCD, stanje zavesti, padci, krvavitve, opekline, tujki v dihalnih poteh, utopitve, najpogostejše napake pri (ne)ukrepanju.

Obravnava je prilagojena poškodovanemu/obolelemu, torej gre za fokus na dihanju in prepoznavanju nujnosti ukrepanja ob odsotnosti le - tega.

Praktični del: oživljanje, reševanje dihalne stiske, delo z defibrilatorjem.

Pod vodstvom inštruktorja spoznate in praktično izvajajte temeljne postopke oživljanja. Na lutkah se naučite pravilne tehnike umetnega dihanja in zunanje masaže srca (zastoj srca, odpoved dihanja) ter odstranjevanja tujkov iz dihalnih poti (zadušitev). Naučimo vas tudi rokovanja z defibrilatorjem.

Vadili boste na najnaprednejših lutkah za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in reševanja zapore dihalnih poti. Število lutk se prilagaja številu udeležencev, tako da vsak udeleženec/-ka vadi vse primere.

Delavnico vodi diplomirani zdravstvenik, reševalec v nujni medicinski pomoči (NMP), licencirani predavatelj in inštruktor prve pomoči Rdečega križa Slovenije (RKS).

Zaradi zagotavljanja kvalitete tečaja je največje število 8 udeležencev na tečaj. Dojenčki so na delavnici prve pomoči dobrodošli.

Cena tečaja na udeleženca je 25 eur. Informacije in prijave na ines.zagoranski@malaulica.si!