Počitnice v Mali ulici 2022 (1. - 3. razred)

  • Lokacija: Družinski center Mala ulica
  • Datumi: 27. 6. - 26. 8. 2022 (tedenski termini od ponedeljka do petka)
  • Ure: 7:30 - 16:00
  • Starostna skupina: 1. - 3. razred
  • Cena za udeležence s stalnim bivališčem v MOL: 90 € (drugi otrok ima 30% popust)
  • Cena za udeležence s stalnim bivališčem izven MOL: 180 €
  • POMEMBNO: Na voljo so brezplačna mesta v počitniškem varstvu. Več informacij spodaj ali na info@malaulica.si.

Počitnice v Mali ulici bodo potekale vsak dan od 7.30 do 16.00. V skupini bo 15 otrok, za katere bodo skrbeli trije usposobljeni sodelavci. Program bo raznovrsten, v veliki meri se bo izvajal na zunanjem igrišču oz. se bomo podajali na izlete v bližnjo okolico in na obrobje mesta – en dan bo raziskovalen, drugi kuharski, kulturen, naravosloven ... spoznavali bomo različne živali, poklice, kulture, običaje in dejavnosti, predvsem pa se bomo čimveč gibali na svežem zraku.


Dnevni ritem varstva bo vsak teden enak:
• 7.30 – 9.00 prihod otrok, spoznavne igre in prosta igra
• 9.00 – 10.00 priprava in zajtrk v Mali ulici
• 10.00 – 12.30 tema dneva (obiski, ekskurzije, ustvarjalnice, pogovor)
• 12.30 – 13.30 kosilo
• 13.30 – 15.00 prosta igra na zunanjem igrišču ali v parku
• 15.00 – 16.00 popoldanska malica v Mali ulici, prosta igra in odhod

Počitnice v Mali ulici so namenjene šolarjem prve triade.

V poletnem počitniškem varstvu 2022 so na voljo tudi brezplačna mesta, ki jih financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.. Vsi zainteresirani v opombe na prijavnici zapišite razloge za upravičenost do brezplačnega varstva. Prednost bodo imeli prosilci, ki bodo priložili dokazilo o brezposelnosti ali dokazilo o prejemanju socialne pomoči.

Za dodatne informacije v zvezi z organizacijo počitniškega varstva smo vam na voljo na info@malaulica.si. Prijave na počitniško varstvo bomo pričeli sprejemati 4. maja 2022.

Prednost imajo otroci s stalnim bivališčem v MOL. Drugi otrok ima 30 % popust na tedensko prijavo. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.