Počitnice v gozdu 2021 (1. - 5. razred) - ZASEDENO!

  • Lokacija: Rožnik in Šišenski hrib
  • Datumi: 28. 6. - 27. 8. 2021
  • Ure: 7:30 - 16:00
  • Starostna skupina: 1. - 5. razred
  • Cena za udeležence s stalnim bivališčem v MOL: 80 € (drugi otrok ima 30% popust)
  • Cena za udeležence s stalnim bivališčem izven MOL: 160 €
  • POMEMBNO: Na voljo so brezplačna mesta v počitniškem varstvu. Več informacij spodaj ali na info@malaulica.si

Počitnice v gozdu temeljijo na načelih gozdne pedagogike, ki želi otrokom čimbolj približati naravo in do nje razviti pozitiven odnos. Stik z naravo je za zdrav celosten razvoj otrok nujno potreben. Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje razmišljajo in so zato bolj ustvarjalni. Otrokom gozdni teren omogoča naravno gibanje, kar pozitivno vpliva na razvoj možganov in posledično motoričnih in učnih sposobnosti. V gozdu se otroci lažje umirijo, so bolj sproščeni in lažje gradijo medsebojne odnose. Preko igre pridobivajo raznolike veščine, potrebne za vsakdanje življenje. Preživljanje časa v naravi v vsakem vremenu ugodno vpliva na zdravje otrok in je neizčrpen vir navdiha in motivacije.
Otroci bodo v gozdu pod skrbnim očesom naših sodelavcev spoznavali gozd, njegove značilnosti in prebivalce, predvsem pa bodo lahko svojo energijo neomejeno in brezskrbno usmerili v prosto igro. Ideja gozdne pedagogike je, da otrok ne učimo po vnaprej pripravljenem načrtu, ampak jim sledimo in jim odgovarjamo na vprašanja, ki se ob gibanju in aktivnostih v gozdu porajajo sproti. Verjemite, da se na ta način pogosto razvijejo prave akademske debate o gozdu, njegovih prebivalcih in varovanju okolja – take, ki jih s tablo in zvezkom nikoli ne bi spodbudili.
Ne pričakujte, da bodo domov prišli čisti, zagotovo pa bodo zadovoljni, utrujeni in sproščeni. Verjamemo, da bodo hitro ugotovili, da gozd ponuja mnogo več zabave kot televizija ali telefon.
Opozarjamo, da bodo otroci v Počitnicah v gozdu veliko hodili (vsak dan vzpon na Rožnik!).

Okvirni program:
7.30 – 8.30 prihod otrok, spoznavne igre (predvidoma na igrišču med bazeni in parkiriščem Tivoli)
8.30 – 9.30 zajtrk
9.30 – 15.00 spoznavanje gozda, igre, pohod (vmes kosilo v Gostilni na Rožniku)
15.00 – 16.00 popoldanska malica in odhod

V Počitnicah v gozdu bosta vzporedno dve skupini po 10 otrok, z vsako skupino bosta dva sodelavca.

Zaradi epidemije bodo letošnje počitnice prilagojene, vendar v skladu z navodili NIJZ in ukrepi Vlade RS. Počitnice v gozdu so v celoti načrtovane zunaj.
Poskrbeli bomo za fizično razdaljo med otroci, umivanje in razkuževanje rok, higieno kašlja in druge ukrepe, ki jih priporočajo pristojne institucije. Starši boste ob prvem prihodu otroka podpisali izjavo o odsotnosti znakov bolezni.

V poletnem počitniškem varstvu 2021 so na voljo tudi brezplačna mesta, ki jih financira Ministstrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.. Vsi zainteresirani v opombe na prijavnici zapišite razloge za upravičenost do brezplačnega varstva. Prednost bodo imeli prosilci, ki bodo priložili dokazilo o brezposelnosti ali dokazilo o prejemanju socialne pomoči.

Za dodatne informacije v zvezi z organizacijo počitniškega varstva smo vam na voljo na info@malaulica.si. Prijave na počitniško varstvo bomo pričeli sprejemati 4. maja 2021.

Prednost imajo otroci s stalnim bivališčem v MOL. Drugi otrok ima 30 % popust na tedensko prijavo. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.