Zaprašene zgodbe Dušice Kunaver

  • Cena: vključena v vstopnico
  • Termin: enkrat mesečno, ob sobotah
  • Pripovedovalka: Dušica Kunaver
  • Prijave: ni potrebno

“Sporočila ljudskih pripovedk so edina sporočila iz preteklosti, sporočila o razmišljanju naših prednikov, ki so se pogovarjali z reko, z živalmi,…” (Dušica Kunaver)

Vsak mesec nas bo gospa Dušica Kunaver z zgodbami popeljala med stare slovenske običaje, odprašila ljudske zgodbe iz preteklosti in preko doživetega pripovedovanja na novo odkrila že pozabljene mite in legende.


Dušica Kunaver je samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov.