Program Neverjetna leta za starše in otroke

  • Prijave: neverjetnaleta@malaulica.si

Treningi starševstva Neverjetna leta so namenjeni staršem otrok od 3. do 8. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok. Treningi na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Treningi starševstva potekajo v skupini 10-12 staršev enkrat tedensko po dve uri. V posameznem sklopu je 16 srečanj in so za starše brezplačni. V času Treningov organiziramo tudi varstvo otrok. 

Več informacij o programu Neverjetna leta si lahko preberete na www.neverjetna-leta.si.  Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest, v primeru več prijav dajemo prednost staršem, ki imajo več otrok v ustrezni starosti, staršem, ki se treninga želijo udeležiti skupaj oz. samohranilcem.

V letu 2020 bomo izvedli 2 treninga, ki ju financira Ministrstvo RS za zdravje in 2 treninga, ki ju financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Neverjetna leta - Duševno zdravje za vsakega otroka